Rundvee

Vergoedt materiële schade aan de veestapel. Ook door sterfte en noodzakelijk afmaken.

Rundvee

Vergoedt materiële schade aan de veestapel. Ook door sterfte en noodzakelijk afmaken.

Rundvee

De rundveeverzekering dekt de materiële schade aan een rundveestapel dat veroorzaakt wordt wanneer tenminste twee van de dieren getroffen worden door ziekte, ongeval of acute vergiftiging met dood of noodzakelijk afmaken als gevolg. Daarnaast zijn de dierenartskosten en vrachtkosten (mits betrekking hebbend op de getroffen dieren en ter beperking van onder de verzekering gedekte schade) 

Uitsluitingen veeverzekering

De volgende zaken zijn uitgesloten van de dekking: 

  • Atoom;
  • Molest;
  • Specifieke uier- en pootaandoeningen;
  • Schade waarvoor op grond van enige andere regeling van de overheid aanspraak op vergoeding bestaat.

Interesse?

Felison informeert u graag over de mogelijkheden en voordelen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact op met één van onze adviseurs.