Producten

Kennis van de agrarische markt, voor alle agrarische risico's.

Beschermt het vermogen, dekt schade aan personen en zaken en de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
Verzekert de financiële risico’s van arbeidsongeschiktheid voor ondernemers en het bedrijf.
Dicht het gat tussen de doorlopende vaste lasten en de verminderde inkomsten.
Verzekert de schade bij dood, het noodzakelijk afmaken of de waardevermindering door groeivertraging van levend vee.
Voor een gezonde agrarische onderneming.
Voor schade aan het land- en werkmaterieel door onder andere ongelukken, brand en diefstal.
Vergoedt de eigen verontreinigde melk.
Uw eigen jurist en vraagbaak, gericht op uw positie en op het voorkomen van kostbare procedures.
De milieuschadeverzekering dekt de schade aan het milieu die wordt veroorzaakt door de bedrijfsactiviteiten.
Inclusief eerstelijns hulp van een agrarisch advocaat.
Vergoedt materiële schade aan de veestapel. Ook door sterfte en noodzakelijk afmaken.