Klachtenprocedure

Wij willen u altijd goed en snel van dienst zijn. Toch kan het voorkomen dat onze dienstverlening soms anders verloopt dan u wenst. Laat ons dat dan weten. Dan zoeken wij, samen met u, naar een oplossing.

Klachtenformulier

Klacht

Contactgegevens

Bezoekadres
Zadelmakerstraat 140
1991 JE Velserbroek

Correspondentieadres
Postbus 2085
1990 AB Velserbroek

KvK 34095053
Wft 12007383

Centraal telefoonnummer
023 520 15 00

De ervaring leert dat de meeste klachten naar tevredenheid worden afgehandeld door Felison.

Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, T 070 – 333 8 999, KvK nummer: 27289675, Website: www.kifid.nl

Klachten kunnen alleen in het Nederlands of in het Engels worden ingediend.