Melkdekking

Vergoedt de eigen verontreinigde melk.

Melkdekking

Deze polis vergoedt de eigen verontreinigde melk. Ook als deze (nog) niet is geleverd. Daarnaast geeft deze polis ook dekking als melk moet worden vernietigd als gevolg van het onverhoopt uitvallen van de koelinstallatie.