Agrarisch
verzekeringspakket

Een uniek totaalpakket voor boeren en tuinders

Agrarisch verzekeringspakket

Felison biedt speciaal voor uw agrarische relaties een verzekeringspakket waarmee u, naast de gebruikelijke risico’s, ook de agrarische risico’s dekt. Alle verzekeringen in één pakket? Dat kan bij Felison.

Wat maakt het verzekeringspakket uniek?

Felison blijkt als enige partij in de markt in staat haar volmachten uit te breiden met een nieuwe risicodrager. Hoewel de markt krimpt, weet Felison de markt juist méér keus te bieden.

Waaruit bestaat het pakket?

  • Aansprakelijkheid Bedrijf (AVB): beschermt het totale bezit, dekt schade aan personen en zaken en de daardoor ontstaande gevolgschade.
  • Uitgebreide brandverzekering: verzekert brandschade aan panden en woningen.
  • Rundvee: vergoedt materiële schade aan veestapel door dood en het moeten afmaken als gevolg van ziekte, ongeval, acute vergiftiging, verlies door diefstal en vermissing.
  • Melkdekking: deze polis vergoedt de eigen melk als deze verontreinigd is met een geëigend geneesmiddel. Wie gemolken heeft, is niet belangrijk; aansprakelijkheid hoeft niet te worden aangetoond. Er is overigens ook dekking bij het verloren gaan van de melk als onverhoopt de koeling uitvalt.
  • Gevolgschade uitval regelapparatuur (GUR): dekt de waardevermindering, groei- of productievermindering van levend vee veroorzaakt door het plots uitvallen van de regelapparatuur.

Interesse?

Felison informeert u graag over de mogelijkheden en voordelen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact op met één van onze adviseurs