Aansprakelijkheid Bedrijf (AVB)

Beschermt het vermogen, dekt schade aan personen en zaken en de daaruit voortvloeiende gevolgschade

Aansprakelijkheid Bedrijf (AVB)

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) dekt de schade die door de ondernemer of zijn werknemer veroorzaakt wordt tijdens het werk. Met een AVB is zowel de materiële als de letselschade gedekt.

Wat is er verzekerd met de AVB:

  • Letselschade die verzekerden elkaar toebrengen, ongeacht of de benadeelde de verzekeringnemer zelf is of een ondergeschikte.
  • Schade aan goederen van andere verzekerden, bijvoorbeeld  schade die de ene werknemer toebrengt aan de persoonlijke bezittingen van de andere werknemer.
  • Aanvullend voor melkveehouderijen vergoedt de AVB de eigen verontreinigde melk. Ook als deze (nog) niet is geleverd. Daarnaast geeft deze polis ook dekking als melk moet worden vernietigd als gevolg van het onverhoopt uitvallen van de koelinstallatie.

     

Wat is er uitgesloten:

  • De AVB dekt niet de schade die aan de goederen van de verzekeringnemer zelf worden toegebracht.
  • De AVB dekt niet de zuivere vermogensschade. Dit is de schade die aan een ander wordt toegebracht zonder dat van zaakschade of letsel kan worden gesproken.

Interesse?

Felison informeert u graag over de mogelijkheden en voordelen voor uw relaties. Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact op met één van onze adviseurs