Uitgebreide brandverzekering

Verzekert u tegen brandschade aan panden en woningen.

Brandverzekering (uitgebreid)

Met de uitgebreide brandverzekering is de ondernemer verzekerd voor brandschade aan panden en woningen als gevolg van brand, blikseminslag, explosie, inductie, rook, roet en bluswater. 

Extra dekking

Daarnaast is bij de uitgebreide brandverzekering de schade ook gedekt bij: 

  • Diefstal van aan het gebouw behorende materialen.
  • Schade aan het gebouw ontstaan bij inbraak.
  • Schade door regen, hagel, sneeuw en smeltwater mits deze niet zijn binnengekomen door openstaande ramen, deuren of luiken.
  • Aanrijding en aanvaring van de verzekerde zaken.
  • Afpersing en/of beroving mits vergezeld van geweld of bedreiging.

 

Bedrijfsmiddelen

Daarnaast biedt de verzekering ook dekking bij schade aan de bedrijfsmiddelen zoals de bedrijfsuitrusting of voorraad, veroorzaakt door brand, storm, diefstal en waterschade. 

  • Bedrijfsuitrusting: machines, apparatuur en dergelijke.
  • Voorraad: grondstoffen, halffabricaten en gereed product.
  • Huurdersbelang: zaken die door uw relatie aan het gehuurde zijn toegevoegd en die uw relatie zélf moet verzekeren. 

Interesse?

Felison informeert u graag over de mogelijkheden en voordelen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact op met één van onze adviseurs